Loonbedrijf Sterks 

 

Grondwerk     Zand en Grind      Bestrating      Tuinwerkzaamheden 


Loonbedrijf Sterks is gespecialiseerd in diverse grondwerk. Of het gaat om graafwerkzaamheden of aanleg van riolering, U bent bij ons in goede handen.


- Bouwputten

- Aanleg riolering

- Hemelwaterafvoer

- Uitgraven vijver of zwembad

- Afgraven Perceel

- Aanbrengen puinfundering

- Egaliseren ruw terrein

- Uitgraven cunetten voor wegen en fietspaden

- Grond en zand transport

- Afvoeren grond en zand

- Afvoeren en verwerken puin